Sono arrivati i succhi freschi bioexpress appena spremuti!!


Succo di mela – Bioexpress 1lt – 2,20€

Succo d'uva - Bioexpress 1lt – 4,00€

Succo di mela & pera – Bioexpress 1lt - 3,00€Torbido naturale senza additivi e zuccheri aggiunti


100% succo bio